HUISARTSEN WESTERBAAN

 

TELEFOON

Telefoon praktijk:

Spoedlijn:

Receptenlijn:

Assistente:

Fax:

E-mail:

 

 

 

 

 

 

Huisartsen:                                         Adres:

 

M. Bruinsma                                        Westerbaan 4

Mw. H.W.M. Witteman                         9301 AW  RODEN

Mw. H. van den Hof

NHG Keurmerk

 

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE 

 

PRAKTIJKVERPLEEGKUDIGE CHRONISCHE ZORG

De praktijkverpleegkundige houdt spreekuur op maandag, dinsdagmorgen en donderdag. Dit spreekuur is voor patiënten met  chronische aandoeningen, zoals: astma, COPD, diabetes mellitus,  hart-en vaatziekten, hoge bloeddruk en hoog cholesterolgehalte.  Daarnaast begeleidt zij patiënten die willen stoppen met roken. U kunt  een afspraak met haar maken bij onze assistente

 

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE GGZ

De praktijkverpleegkudnige GGZ werkt op dinsdag. Zij biedt begeleiding aan mensen met verschillende soort psychische klachten of problemen. Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met de huisarts.  

 

 

TELEFONISCH SPREEKUUR

 

De huisartsen hanteren een terugbel spreekuur. U geeft de assistente voor in de loop van de ochtend aan dat u teruggebeld wil worden over een medische vraag. De huisarts belt u terug op het door u opgegeven nummer.

 

 

 

HERHAALRECEPTEN

 

Herhaalrecepten bestelt u door:

 

  • De etiketjes van de medicijndoosjes in te leveren in de daarvoor bestemde bak in de hal van de praktijk

 

  • De receptenlijn te bellen, 24 uur per dag:  050 - 501 91 91(keuze 2)

 

  • Te mailen naar info@huisartsenwesterbaan.nl

 

Herhaalrecepten aangevraagd voor 10.00 uur, kunnen de volgende werkdag na 15.00 uur worden opgehaald bij de apotheek.

 

 


 

 

Privacybeleid (AVG)

 

INZAGE DOSSIER

 

 

 

 

 

 

 

KLACHTEN EN SUGGESTIES

 

 

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.

 

 

Privacybeleid (AVG)

 

INZAGE DOSSIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENTEN-SPREEKUUR

 

Het assistenten-spreekuur is op: maandag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 10.30 tot 11.15 uur.

Hier kunt u, zonder afspraak, terecht voor: injecties, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, wratten aanstippen en bloeddruk meten. Op dinsdag en donderdag is het assistente spreekuur op afspraak. Daarnaast is er, volgens afspraak, een assistenten-spreekuur voor controle's bij suikerziekte en voor het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Verder kunt u de assistente bellen voor laboratorium-uitslagen 's middags van 13.00 tot 17.00 uur. Urine inleveren voor onderzoek kan dagelijks bij de assistente voor 10 uur. Bij het inleveren zal de assistente u een aantal vragen stellen over uw klachten.

 

 

SPREEKUUR EN VISITES

 

Voor afspraken op het spreekuur of het aanvragen van visites kunt u de assistente bellen tussen 08.00 en 10.00 uur. Woensdagmiddag is de praktijk gesloten. Om het spreekuur te kunnen plannen zal de assistente u soms vragen naar de reden van uw afspraak. 

Dokter Witeman werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Dokter Bruinsma werkt op maandag en dinsdag. Dokter Van den Hof werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

 

NIEUWE PATIËNTEN

 

De praktijk is open gesteld voor nieuwe patiënten. Om u in te schrijven, kunt u een inschrijfformulier bij de assistente afhalen of dit formulier invullen. De huisartsen stellen het op prijs om na de inschrijving een kennismakingsgesprek te laten plaatsvinden. Ook wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw verzekering om de wijziging naar een andere huisarts door te geven.

 

Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte

Hebt u risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade? Doe de schriftelijke test!

ZIEKENHUIZEN IN DE REGIO

 

 

 Disclaimer / Gerealiseerd door Niek Vos / Copyright © Huisartsenpraktijk Bruinsma en Witteman / Huisartsen Westerbaan 2016 - 2019

Made with Adobe Muse